Chuyên Ép kính điện thoại quận 12

Chuyên Ép kính điện thoại quận hoc mon

Chuyên thay pin điện thoại quận 12

0
Menu

Bảng giá sản phẩm

  

IPHONE  6S - 6S PLUS 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
6S 16GB HỒNG Cũ (nguyên zin )   LL.J HẾT HÀNG 98%,99%+150K
6S 16GB HỒNG Cũ (nguyên zin )   LL HẾT HÀNG 97%
         
6S 16GB XÁM Cũ    LL HẾT HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 16GB HỒNG Cũ   LL HẾT HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 16GB TRẮNG Cũ    LL HẾT HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6S 64GB HỒNG Cũ   J HẾT HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 64GB TRẮNG Cũ 3tr400 J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6S 64GB HỒNG Cũ (nguyên zin )   J HẾT HÀNG 97%
         
6SP 16GB HỒNG Cũ (nguyên zin )    LL HẾT HÀNG 98%,99%+150K
6SP 16GB TRẮNG Cũ (nguyên zin )    LL HẾT HÀNG 98%,99%+150K
6SP 16GB XÁM Cũ (nguyên zin )    LL HẾT HÀNG 98%,99%+150K
6SP 16GB XÁM Cũ (nguyên zin )    LL HẾT HÀNG 97%
6SP 16GB VÀNG Cũ (nguyên zin )    LL HẾT HÀNG 97%
         
6SP 64GB HỒNG Cũ     HẾT HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB VÀNG Cũ   LL HẾT HÀNG 99% vỏ thay liền táo

 

IPHONE 7

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
7G 32G HỒNG    LL   98%,99%
7G 32G ĐEN    LL   97%
7G 32G VÀNG   LL   98%,99%
7G 128G HỒNG   LL   97%
7G 128G VÀNG 4TR LL CÒN HÀNG 98%
         

7P 32G HỒNG

  LL   99%
7P 32G VÀNG   LL   98%,99%
7P 32G ĐEN   LL   98%,99%
         
7P 128G ĐEN 6TR LL CÒN HÀNG 98%
7P 128G HỒNG    LL   98%
7P 265G VÀNG 6TR300

LL

CÒN HÀNG 98%,99%
7P 256G ĐỎ   LL CÒN HÀNG 98%
         

 

IPHONE X

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
PX 64G VÀNG 8TR LL CÒN HÀNG 99%

 

       
XSM  64G VÀNG 11TR800 LL CÒN HÀNG 99%
XSM 64G ĐEN 11TR500 LL CÒN HÀNG 99%

XSM  64G TRẮNG

11TR800 LL CÒN HÀNG 99%
XSM 256G TRẮNG 12TR800 LL CÒN HÀNG 99%
XSM 256 ĐEN 12TR500 LL CÒN HÀNG 99%  
XSM 256 VÀNG 12TR800 LL CÒN HÀNG 99%
IP 11- 64G  12TR900 LL CÒN HÀNG 99%
IP 11PRO 64G XANH, VÀNG        
IP 11PRO ĐEN        
IP11 PM 64G VÀNG, ĐEN        
IP 11 PM VÀNG, XANH 256G        
IP 12 ĐEN 64G 16TR LL CÒN HÀNG 99%
IP12 XANH 64G        
IP 12 PRO 128G VÀNG XANH 21TR700 LL CÒN HÀNG 99%
IP 12 PRO 256G VÀNG XANH 22TR900 LL CÒN HÀNG 99%
IP 12 PM 256G VÀNG 27TR500 LL CÒN HÀNG 99%
IP 12 PM 256G ĐEN pin 95-98% 27TR500 ZA CÒN HÀNG 99%
IP 12 PM 256G XANH pin 90- 95% 27TR ZA CÒN HÀNG 99%

 

                             

 

 

0903788999
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Icon Facebook
backtop