Chuyên Ép kính điện thoại quận 12

Chuyên Ép kính điện thoại quận hoc mon

Chuyên thay pin điện thoại quận 12

0
Menu

Bảng giá sửa chữa

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE

⇒ GIÁ CHỈ THAM KHẢO QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN

⇒ ĐC1: Cửa hàng ĐTDĐ TÂN PHONG. 345 Lê Hồng Phong, F2, Q10.

ĐT 0903788999 (A -THÀNH) 0947633833 (A -THIỆN)  0964293959 (TIẾN)

⇒ ĐC2: Cửa hàng ĐTDĐ TÂN PHONG. 2440/169 Song Hành, F Trung Mỹ Tây, Q12. 

ĐT 0909788994 - 0833788999 (C- TÚ)

 

GIÁ THAY KÍNH IPHONE ( chưa bao gồm công tháo ráp)

IPHONE 6 - Thay kính liền ron                                        120k
IPHONE 6 - Thay phản quang                                         60/80k 
IPHONE 6 plus - Thay kính liền ron                                150k 
IPHONE 6 plus - Thay phản quang                                 70k /130k
IPHONE 6s - Thay kính liền ron                                      150k
IPHONE 6s - Thay phản quang 3D touch                       130/200 
IPHONE 6s plus - Thay kính liền ron                               200k
IPHONE 6s plus - Thay phản quang 3D touch               150/200
IPHONE 7 - Thay kính liền ron                                       150k 
IPHONE 7 - Thay phản quang 3D touch                        150/200k
IPHONE 7 plus - Thay kính liền ron                                200k 
IPHONE 7 plus - Thay phản quang 3D touch                 170/220
IPHONE 8 - Thay kính liền ron                                        200k
IPHONE 8 - Thay phản quang 3D touch                         300/350k  
IPHONE 8 plus - Thay kính liền ron                                 250k 
IPHONE 8 plus - Thay phản quang 3D touch                  350/400k  
IPHONE X -Thay kính zin                                                350k 
IPHONE X - Thay cảm ứng lk                                          400k 
IPHONE X - Thay cảm ứng zin                                        450k ​​
IPHONE Xs -Thay kính zin                                               350k 
IPHONE Xs - Thay cảm ứng zin                                      450k
IPHONE Xs - Thay cảm ứng                                            400k
IPHONE Xs max - Thay kính zin + ron                             400k 
IPHONE Xs max - Thay cảm ứng zin                               550k
IPHONE Xs max - Thay cảm ứng bấm                             500k​​
IPHONE 11 - Thay kính zin + ron                                      400k
IPHONE 11 - Thay cảm ứng                                              800k
IPHONE 11 pro - Thay kính zin                                         500k
IPHONE 11 pro - Thay cảm ứng                                        800k
IPHONE 11 pro max - Thay kính zin                                  500k
IPHONE 11 pro max - Thay cảm ứng                                800k
IPHONE 11 pro max - Thay kính zin                                  500k
IPHONE 11 pro max - Thay cảm ứng                                800k
IPHONE 12 - Thay kính zin                                                800k
IPHONE 12 - Thay cảm ứng                                             1600k
IPHONE 12 mini - Thay kính zin                                        800k
IPHONE 12 pro - Thay kính zin                                         800k
IPHONE 12 pro - Thay cảm ứng                                       1600k
IPHONE 13  Thay kính zin                                                1700k
IPHONE 13 pro - Thay kính zin                                         1700k
IPHONE 13 pro max - Thay kính zin                                 1700k
IPHONE 13 mini - Thay kính zin                                        1700k
 
 
 

  

GIÁ THAY LƯNG IPHONE(chưa bao gồm công thợ)

IPHONE 11 pro max - Thay nắp lưng                          600k
IPHONE 11 pro max - Thay nắp lưng                          600k  
IPHONE 11 pro - Thay nắp lưng                                  600k
IPHONE 11 - Thay nắp lưng                                         600k
IPHONE Xs max - Thay nắp lưng                                400k / 500k
IPHONE Xs - Thay nắp lưng                                        300k/ 350k
IPHONE X - Thay nắp lưng                                          300k/ 350k
IPHONE 8 plus - Thay nắp lưng                                   350k/ 550k 
IPHONE 8 - Thay nắp lưng                                           300k/ 350k
 
 

THAY PIN IPHONE 

IPHONE pin 6 -                                   250-300k
IPHONE  pin 6s -                                250-300k         
IPHONE  pin 6 plus                            300-350k 
IPHONE  pin 6s plus -                        300-350k      
IPHONE pin 7G                                   350-400k   
IPHONE pin 7Plus                              400-450k
IPHONE pin 8G                                  350-400k
IPHONE pin 8 plus -                           400-450k         
IPHONE  pin X -                                 600-700k           
IPHONE pin  Xs                                 600-700   
IPHONE pin Xsm                               800-1tr       
 
 
  • KHÔNG LOA KHÔNG CHUÔNG. (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên Giá Cột Tên Giá
01 IPhone 5 250k 08 IPhone 7P Call
02 IPhone 5s 300k 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 400k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6s 400k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 450k 12 IPhone  
06 IPhone 6s P 450k 13 IPhone  
07 IPhone 7 600k 14 IPhone  
  • KHÔNG SẠC, KHÔNG HỖ TRỢ BỘ SẠC. (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên Giá Cột Tên Gía
01 IPhone 5 200k 08 IPhone 7 P Call
02 IPhone 5s 250k 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 400k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6P 500k 11 IPhone  
05 IPhone 6s 500k 12 IPhone  
06 IPhone 6s P 500k 13 IPhone  
07 IPhone 7 700k 14 IPhone  
  • LIỆT CẢM ỨNG (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên Giá Cột Tên Giá
01 IPhone5 250K 08 IPhone 7P Call
02 IPhone 5s 300K 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 300K 10 IPhone X Call
04 IPhone 6P 400k 11 IPhone  
05 IPhone 6s 500k 12 IPhone  
06 IPhone 6s P 600k 13 IPhone  
07 IPhone 7 900k 14 IPhone  
MẤT SÓNG WIFI (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên Giá Cột Tên Giá
01 IPhone 5 200k 08 IPhone 7P 1tr
02 IPhone 5s 250k 09 IPhone 8P Call 
03 IPhone 6 400k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6s 400k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 600k 12 IPhone  
06 IPhone 6s P 600k 13 IPhone  
07 IPhone 7 900k 14 IPhone

 

  • MẤT SÓNG (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5 250k 08 IPhone 7P 1tr
02 IPhone 5s 350k 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 400k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6s 500k 11 IPhone  
05 IPhone 6 P 500k 12 IPhone  
06 IPhone 6sP 600k 13 IPhone  
07 IPhone 7 800k 14 IPhone  
  • SỌC MÀN HÌNH (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5 300k 08 IPhone  
02 IPhone 5S 350k 09 IPhone  
03 IPhone 6  450k 10 IPhone  
04 IPhone 6S 500k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 550k 12 IPhone  
06 IPhone 6sP 700k 13 IPhone  
07 IPhone 7   `14 IPhone  
MÀN HÌNH LÊN XANH (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5 300K 08 IPhone 7P Call
02 IPhone 5S 350k 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 400k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6S 500k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 600k 12 IPhone  
06 IPhone 6sP 700k 13 IPhone  
07 IPhone 7 Call 14 IPhone  
MÁY CẤM SẠC BỊ MẤT NGUỒN (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5 300k 08 IPhone 7P Call
02 IPhone 5s 300k 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 500k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6s 600k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 600k 12 IPhone  
06 IPhone 6sP 700k 13 IPhone  
07 IPhone 7 Call 14 IPhone  
NÓNG MÁY HAO PIN (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5 250k 08 IPhone 7P  
02 IPhone 5s 300k 09 IPhone 8P  
03 IPhone 6 400k 10 IPhone X  
04 IPhone 6s 400k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 500k 12 IPhone  
06 IPhone 6sP 500k 13 IPhone  
07 IPhone 7   14 IPhone  
 HƯ CAMERA (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5   08 IPhone 7P  
02 IPhone 5s   09 IPhone 8P  
03 IPhone 6   10 IPhone X  
04 IPhone 6s   11 IPhone  
05 IPhone 6P   12 IPhone  
06 IPhone 6sP   13 IPhone  
07 IPhone 7   14 IPhone  
LỖI 9, HƯ Ổ CỨNG. (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên 

Giá

 

Cột Tên Giá
01 IPhone 5 300k 08 IPhone 7P 900k
02 IPhone 5s 400k 09 IPhone 8P Call
03 IPhone 6 500k 10 IPhone X Call
04 IPhone 6s 600k 11 IPhone  
05 IPhone 6P 600k 12 IPhone  
06 IPhone 6sP 700k 13 IPhone  
07 IPhone 7 800k 14 IPhone  
HƯ MAIN ĐỔI MAIN. (Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt hơn)
Cột Tên

Giá

Cột Tên Giá
01 IPhone 5    08 IPhone 7P  
02 IPhone5s   09 IPhone 8P  
03 IPhone 6   10 IPhone X  
04 IPhone 6s   11 IPhone  
05 IPhone 6P   12 IPhone  
06 IPhone 6sP   13 IPhone  
07 IPhone 7   14 IPhone  
đang sửa giá
Cột Tên Giá Cột Tên

Giá

01 IPhone 5   08 IPhone 7P  
02 IPhone 5S   09 IPhone 8p  
03 IPhone 6   10 IPhone X  
04 IPhone 6s   11 IPhone   
05 IPhone 6P   12 IPhone   
06 IPhone 6sP   13 IPhone   
07 IPhone 7   14 IPhone   
đang sửa giá
Cột Tên Giá Cột Tên Giá
01 IPhone 5   08 IPhone 7P  
02 IPhone 5s   09 IPhone 8P  
03 IPhone 6   10 IPhone X  
04 IPhone 6s   11 IPhone   
05 IPhone 6P   12 IPhone   
06 IPhone 6sP   13 IPhone   
07 IPhone 7   14 IPhone   

 

0903788999
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Icon Facebook
backtop